نكته های ماندگار: هميشه به ياد داشته باش كه نگفته ها رو ميشه گفت؛ولی گفته هارو نميشه پس گرفت

احكام

-سؤال:اگر ببينيم كسي پاي خود را ندانسته روي فرش نجس مي گذارد،چه تكليفي داريم؟

+پاسخ:گفتن به او لازم نيست،مگر زماني كه نجاست به خوردني ها و نوشيدني ها سرايت كند،كه در اين صورت بايد بگويد.